Πιτ Μπουλ: Η Ράτσα

Πιτ Μπουλ: Η Ράτσα

Τι είναι το Πιτ Μπουλ; Επικρατεί μεγάλη σύγχυση γύρω από τον όρο «πίτμπουλ», καθώς ο όρος αυτός συχνά χρησιμοποιείται γενικά και αόριστα για να περιγράψει τα σκυλιά με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά και μορφολογική διακύμανση της «ράτσα νταή» (bully breed). Ο πιο αυστηρός και…