Τετράποδοι... θαλασσοπόροι!

Θέλατε ανέκαθεν να πάρετε τον πιο πιστό σας φίλο μαζί στο σκάφος, αλλά εγκαταλείψατε την ιδέα επειδή σας βασανίζει η αμφιβολία ότι δεν κάνει γι' αυτόν; Λάθος. Οι σκύλοι όχι μόνον αισθάνονται άνετα μέσα στο φουσκωτό, αλλά τρελαίνονται για το νερό και, κυρίως, προτιμούν να μην αποχωρίζονται τα αγαπημένα αφεντικά τους. Μόνο που πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να προσαρμοστούν!

Λαμβάνοντας ορισμένα απλά μέτρα και εφαρμόζοντας κάποια μικρά τρικ, το τα­ξίδι ή η βόλτα με το φουσκωτό μπορούν άνετα να μετατραπούν σε μια απολαυ­στική εμπειρία, τόσο για τους... δίπο­δους όσο και για τους τετράποδους θα­λασσοπόρους!
Η απάνθρωπη τακτική της εγκατάλειψης των κατοικίδιων, ιδιαίτερα εν όψει της περιόδου των διακοπών, είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα. Αν και σε μικρότε­ρη έκταση από ό,τι παλιά, δεν μπορούμε να πούμε ότι το φαινόμενο έχει εξαλει­φθεί εντελώς στις μέρες μας. Ευτυχώς, για κάθε αρνητικό παράδειγμα υπάρχει και ένα αντίθετο, που επαναφέρει την ισορροπία στις σχέσεις των αν­θρώπων με τα ζώα. Αναφερόμαστε σε εκείνους που δεν αποχωρίζονται ποτέ τους πιστούς τετράποδους φίλους τους, σε βαθμό ώστε να τους παίρνουν μαζί τους, ως ισότιμα μέλη της συντροφιάς, και στο φουσκωτό. Μόλις φορέσει τη στολή του «καπετάν-Αζόρ», ο σκύλος ακολουθεί το αφεντικό του παντού! Όμως, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: είναι πραγματικά χαρούμενος που τον συμπεριλάβαμε στο πλήρωμα ή θα προτιμούσε καλύτερα να παραμείνει στη σιγουριά της ξηράς; Ρωτήσαμε έναν έμπει­ρο κτηνίατρο και μας έδωσε απαντήσεις, καθώς και άλλες πολύτιμες συμβουλές.
Το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να λά­βουμε υπ' όψιν είναι ότι, αν και η πλειο­νότητα των ζώων αγαπά πολύ την επαφή με το νερό. το κάθε ένα είναι διαφορετι­κό από τα υπόλοιπα· τα πάντα εξαρτώ­νται από το χαρακτήρα του σκύλου, ο οποίος -να είστε σίγουροι- θα εκδηλώ­σει την ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια του με πολύ ξεκάθαρο τρόπο!


ΤΟ «ΥΠΟΥΛΟ» ΠΛΑΝΑΡΙΣΜΑ

Αν και ο σκύλος στηρίζεται σε τέσσερα πόδια, δεν έχει καμία δυνατότητα να πιαστεί από μια χειρολαβή ή από ένα ρέλι για να αντιμετωπίσει τις επιταχύν­σεις που δημιουργούνται πάνω σε ένα φουσκωτό που πλανάρει γρήγορα. Όντας έρμαιο κάθε στροφής, κάθε χτυ­πήματος του σκάφους πάνω στα κύματα και κάθε αυξομείωσης του γκαζιού, κα­ταλήγει να γλιστράει από τη μία πλευρά του φουσκωτού στην άλλη. Επίσης, το πάτωμα από πολυεστέρα δεν προσφέρε­ται για... γάντζωμα των νυχιών! Η συμβουλή, λοιπόν, είναι να συνηθίσε­τε το φίλο σας βαθμιαία, με θαλάσσιες εξορμήσεις μικρής διάρκειας, καινά μην τον «γκαζώσετε» αμέσως, αλλά να του δώσετε τη δυνατότητα να κατανοή­σει από μόνος του τα αποτελέσματα της ταχύτητας και ποια συμπεριφορά θα πρέπει να υιοθετήσει κάθε φορά. Απαιτείται μεγάλη υπομονή, κυρίως αν ο σκύλος είναι στα πρώτα του βήματα με το φουσκωτό. Αυτός σάς εμπιστεύεται μεν τυφλά, αλλά τον παραλύει ο φόβος, κυρίως μόλις αντιληφθεί ότι πάνω σε αυτά τα ευλογημένα μπαλόνια, λίγο βρεγμένα και γλιστερά, δεν καταφέρνει να βρει την ισορροπία του... Η βαθμιαία προσαρμογή θα σας επιτρέ­ψει, επίσης, να αντιληφθείτε αν ο σκύ­λος αντέχει καλά την κίνηση της θάλασ­σας ή υποφέρει από ναυτία. Στην περί­πτωση αυτήν τα συμπτώματα είναι σα­φή: ο σκύλος γλείφει τη μύτη του. βγά­ζει σάλια, έχει αναγούλες και στις πε­ρισσότερες περιπτώσεις κάνει εμετό. Αν αντιληφθείτε ότι ο σκύλος υποφέρει από ναυτία, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κτηνίατρο ώστε να του χορηγήσει τα κατάλληλα φάρμακα για την αντιμετώπι­ση της ενόχλησης· συνήθως πρόκειται για καταπραϋντικά που χρησιμεύουν για να καθησυχάσουν το ζώο. αντισταθμίζο­ντας τη ζαλάδα. Όμως, και εδώ η πρό­ληψη είναι σημαντική: για παράδειγμα, καλό είναι πριν από το ταξίδι να μη δώ­σετε φαγητό στο σκύλο.

Η συμβουλή είναι να συνηθίσετε το φίλο σας βαθμιαία, με θαλάσσιες
εξορμήσεις μικρής διάρκειας, και να μην τον «γκαζώσετε» αμέσως,
αλλά να του δώσετε τη δυνατότητα να προσαρμοστεί...


Επιχείρηση...ανόδου!
ΟΠΩΣ... ΤΑ ΜΩΡΑ!

Το να έχει κανείς ένα σκύλο στο σκά­φος είναι σαν να έχει επιβιβάσει ένα μωρό: η ίδια αφέλεια, η ίδια ευαισθησία (παρά την εξωτερική εμφάνιση που πα­ραπέμπει σε αγριάδα), άρα κίνδυνος ναυτίας, υπερευαισθησία στον ήλιο, στο αλάτι, στο έντονο φως. στα βίαια χτυπή­ματα και κυρίως στη δίψα και στα μεγά­λα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία θα πρέπει να κρατηθεί από τις φυσικές του ανάγκες. Οι σκύλοι είναι επιρρεπείς στην ηλίαση, ακριβώς όπως οι άνθρωποι: θα πρέπει, λοιπόν, να τους φροντίζετε όπως φρο­ντίζετε τον εαυτό σας, να βρέχετε συχνά το τρίχωμα και να προσπαθείτε να μη μένουν εκτεθειμένοι στον ήλιο για με­γάλα χρονικά διαστήματα. Μια καλή πρακτική είναι να τους εξασφαλίζετε, μέσα στο σκάφος ή στην ξηρά, μια σκιε­ρή γωνίτσα, που μπορεί να κατασκευα­στεί ακόμα και με μια πετσέτα απλωμέ­νη μεταξύ της κονσόλας και των μαξιλαριών της πλώρης - και αν είναι δυνατόν σε μια αεριζόμενη περιοχή. Δίνετε τους συχνά νερό, ώστε να ενυδα-τώνονται επαρκώς: αν φθάσουν να υπο­φέρουν από δίψα ενδέχεται να πιουν θαλασσινό νερό κατά τη διάρκεια του μπάνιου, πράγμα που θα τους προξενή­σει εμετό ή διάρροια. Σχετικά με τα μπάνια στη θάλασσα, πρέ­πει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει κα­μία αντένδειξη· αντίθετα, μάλιστα, είναι συνήθως στιγμές μεγάλης χαράς για το ζώο. Στο τέλος της ημέρας, μια καλή πρακτική είναι να ξεπλένετε το τρίχωμα με γλυκό νερό (ακόμα κι αν δεν βούτηξε στη θάλασσα) για να αποφύγετε ενοχλη-τικές φαγούρες και ερεθισμούς, μην ξε­χνώντας βέβαια να στεγνώσετε καλά το εσωτερικό των αυτιών, επειδή η υγρα­σία ευνοεί την ανάπτυξη βακτηριακής και μυκητιασικής ωτίτιδας. Αν το τρίχω­μα είναι λευκό ή εν πάση περιπτώσει ανοικτόχρωμο, καλό είναι να το προστα­τέψουμε με μια αντιηλιακή κρέμα, ακρι­βώς όπως κάνουμε κι εμείς με το δέρμα μας. Αυτή η προφύλαξη εφαρμόζεται κυρίως στις περιοχές χωρίς τρίχωμα, όπως τα αυτιά. Στην αγορά κυκλοφο­ρούν ειδικά προϊόντα για τα ζώα, αλλά και τα δικά μας μπορούν να γίνουν απο­τελεσματικά. Για μικρές εκδρομές ολίγων ωρών, ξε­χάστε και το φαγητό: είναι πάντοτε κα­λύτερα ο σκύλος να είναι νηστικός καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού με το φου­σκωτό, τόσο για να καταπολεμηθεί η ναυτία όσο και για να αποφευχθούν προβλήματα δυσφορίας. Μπορεί κανείς να πάρει μαζί του ελαφρά μπισκοτάκια που θα τα προσφέρει στο ζώο μετά το μπάνιο για να αναπληρώσουν τη χαμένη ενέργεια, αφήνοντας βέβαια μετά να πε­ράσει ένα χρονικό διάστημα πριν την επόμενη βουτιά.

Το να έχει κανείς ένα σκύλο στο σκάφος είναι σαν να έχει
επιβιβάσει ένα μωρό: η ίδια αφέλεια, η ίδια ευαισθησία,
παρά την εξωτερική εμφάνιση που παραπέμπει σε αγριάδα!


Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου, είναι να φροντίζουμε να αποβιβάζουμε το τετράποδο πλήρω­μα στην ξηρά. το πολύ κάθε τέσσερις ώρες, για τις φυσικές του ανάγκες. Και φυσικά να μην ξεχνάμε να μαζεύουμε τις τυχόν ακαθαρσίες που θα αφήσουν στις ακτές.
Συμπερασματικά, στο ερώτημα «σκύλος στο σκάφος;» λέμε «ναι». Δεν υπάρχουν κωλύματα κανενός είδους, πέρα από την περίπτωση φυσικής αποστροφής εκ μέ­ρους του ζώου, την οποία θα πρέπει να σεβαστούμε και να μην προσπαθήσουμε με κανέναν τρόπο να το πιέσουμε. Αλλά αν ο πιο πιστός σας φίλος δείχνει να εί­ναι... επίδοξος θαλασσοπόρος, τότε εί­στε πολύ τυχεροί και οι διακοπές σας θα είναι εγγυημένα διασκεδαστικές! Αρκεί να προετοιμαστείτε από τώρα...

Ειδικές περιπτώσεις
Τονίσαμε ήδη ότι η συμπεριφορά έγκειται στο χαρακτήρα του κάθε ζώου, αλ­λά μπορούμε να διακινδυνεύσουμε ένα «διαχωρισμό» ανάμεσα στις διάφορες ράτσες. Τα «βραχυκέφαλα» ζώα, για παράδειγμα, στα οποία ανήκουν οι ρά­τσες Carlino και Βοχer, έχουν εκ φύσεως αναπνευστικές δυσκολίες: όταν εί­ναι αδιάθετα και κάνουν εμετό μπορεί να φθάσουν μέχρι το σημείο να έχουν κρίσεις σπασμών και να χάσουν τις αισθήσεις τους. Απαιτείται, επομένως, να ληφθούν όλες οι δυνατές προφυλάξεις και σε αυτές τις περιπτώσεις η γνωρι­μία με το φουσκωτό θα πρέπει να γίνει σε πραγματικά μικρές δόσεις. Άλλα είδη που θα πρέπει να μεταχειριζόμαστε «με το γάντι» είναι τα ζώα με λευκό τρίχωμα και ανοικτόχρωμα μάτια, όπως και εκείνα που έχουν καρδιακά προ­βλήματα ή που είναι ηλικιωμένα και υποφέρουν εύκολα από στρες. Τέλος, το φουσκωτό απαγορεύεται για τις σκυλίτσες που κυοφορούν.

Ευχαριστούμε θερμά το περιοδικό Thallasa για την άδεια που μας έδωσε να αναδημοσιεύσουμε το παραπάνω άρθρο.

Dogs Heaven Positive Training

with clicker

На нашем сайте собраны рингтоны разных жанров, Вы можете совершенно бесплатно скачать mp3 рингтоны. Поп музыка и многое другое