Το άρθρο 17 της, με αριθμό Υ1β/2000/1995 Υπουργικής Απόφασης «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» προβλέπει κατά λέξη τα εξής για την διατήρηση κατοικίδιων ζώων και πτηνών στις μονοκατοικίες και πολυκατοικίες:
Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία μόνο ενός σκύλου και μίας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών. Προκειμένου για πολυκατοικίες (αποτελούμενες από δύο διαμερίσματα και άνω) επιτρέπεται επίσης η διατήρηση ενός σκύλου και μίας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών σε κάθε διαμέρισμα αυτών, ακόμα και εκεί που ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση τέτοιων ζώων, με την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά θα διατηρούνται στο ίδιο διαμέρισμα όπου διαμένει ο ιδιοκτήτης, και δεν θα παραμένουν μόνιμα στις βεράντες του διαμερίσματος. Απαγορεύεται ρητά η διατήρηση των κατοικίδιων ζώων στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (πυλωτή, ταράτσα, βεράντες, ακάλυπτους χώρους κλπ) όπως επίσης και σε αυλή ταράτσα, βεράντες, και λοιπούς ανοικτούς χώρους μονοκατοικιών. Επίσης απαγορεύεται απολύτως η παρουσία και διατήρηση κατοικίδιων ζώων, στα δημόσια κέντρα, και καταστήματα (εμπορικά κλπ) κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών. Οι κάτοχοι των διατηρούμενων σύμφωνα με τα παραπάνω, κατοικίδιων ζώων οφείλουν να φροντίζουν για τον τακτικό εμβολιασμό τούτων και να παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση καθαριότητας στο περιβάλλον τους και την αποφυγήπροκλήσεων θορύβων ή άλλων ενοχλήσεων σε βάρος των περίοικων ή των ενοίκων την πολυκατοικίας κατά περίπτωση. Επιτρέπεται η διατήρηση ωδικών και παραδείσιων πτηνών σε κατοικίες, ή διαμερίσματα πολυκατοικιών, ακόμα και εκεί όπου ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει την διατήρηση τέτοιων πτηνών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα κοινής ησυχίας ή άλλες ενοχλήσεις στους περίοικους ή τους ενοίκους της πολυκατοικίας, και ότι τα πτηνά αυτά δεν θα διατηρούνται στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας


Οι ιδιοκτήτες των ζώων ή πτηνών που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, τιμωρούνται για μεν τα προβλήματα κοινής ησυχίας και οχλήσεως των περίοικων από τους θορύβους που προκαλούνται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από τα κατοικίδια ζώα ή πτηνά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 417 και 459 του Ποινικού κώδικα, για δε τις λοιπές παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας.

Πέρα από τις ανωτέρω κυρώσεις η Υγειονομική υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την απομάκρυνση των ζώων ή των πτηνών η οποία θα γίνεται σε συνεργασία με τον οικείο ΟΤΑ και κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του αρμόδιου εισαγγελέα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζώα ή τα πτηνά θα παραδίδονται οπωσδήποτε σε φιλοζωϊκά σωματεία ή συλλόγους με ευθύνη του ιδιοκτήτη αυτών και σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις του υπουργείου Γεωργίας.

Α) Διατήρηση κατοικίδιων ζώων από συνιδιοκτήτη.

Εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στον κανονισμό της πολυκατοικίας που να προβλέπει την διατήρηση ορισμένου αριθμού ζώων στις οριζόντιες ιδιοκτησίες της ή να απαγορεύει τη διατήρηση ακόμη και ενός ζώου ή πτηνού η αντίστοιχη διάταξη (όρος) έχει ισχύ νόμου και κατισχύει της ποιο πάνω υγειονομικής διατάξεως η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως διάταξη δημόσιας τάξεως, πέρα από του ότι η διάταξη αυτή έχει καθαρά διοικητικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να ασκήσει καμία επιρροή στους όρους της σύμβασης (κανονισμού της πολυκατοικίας) με τους οποίους έχει γίνει διαφορετική ρύθμιση. Η ρύθμιση όμως από τον κανονισμό της πολυκατοικίας της διατηρήσεως κατοικίδιων ζώων ή πτηνών δεν αποκλείει το δικαίωμα των άλλων συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας να στραφούν εναντίων του διατηρούντος ζώο μέσα στην οριζόντια ιδιοκτησία του, εάν δέχεται ενοχλήσεις από την διατήρηση του μέσα σε αυτή (όπως υλακές, δυσοσμία κλπ) με βάση όμως τις γενικές απαγορευτικές διατάξεις του κανονισμού ή τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του Ν.3741/1929.

Β) Διατήρηση κατοικίδιων ζώων από το μισθωτή οριζόντιας ιδιοκτησίας.

1. Εάν υπάρχει ρητή απαγόρευση στον κανονισμό και προβλέφθηκε από την μισθωτική σύμβαση, η συμμόρφωση του μισθωτή με τον κανονισμό της πολυκατοικίας ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά του μισθωτή του και να ζητήσει την έξωση λόγο κακής συμπεριφοράς.
2. Εάν δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση στον κανονισμό για διατήρηση κατοικίδιων ζώων στην πολυκατοικία ή εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί διατηρήσεως ορισμένων από αυτά, πλην όμως η διατήρηση τους δημιουργεί άλλα προβλήματα (ηχορύπανσης, ρύπανσης, και γενικά ενοχλήσεων) και πάλι ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά του μισθωτή του και να ζητήσει την απόδοση του μισθίου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 594 Α.Κ. (κακή χρήση μισθίου).

3. Εάν και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις ο εκμισθωτής δεν στραφεί κατά του μισθωτή του, οι συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας έχουν τα εξής δικαιώματα:
Α. Να στραφούν κατά του εκμισθωτή – συνιδιοκτήτη στο Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών των άρθρων 647 και να ζητήσουν την άρση της προσβολής των δικαιωμάτων τους, που γίνεται δια του μισθωτή του και την απομάκρυνση του ζώου από το μίσθιο διαμέρισμα , και ακόμη να ζητήσουν από το ίδιο το δικαστήριο την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, εάν υπάρχει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος.
Β. Να στραφούν απευθείας εναντίων του μισθωτή που διατηρεί τα ζώα με τακτική αγωγή συνομολογήσεως δουλείας ή διαταράξεως της νομής τους στο κατά τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αρμόδιο καθ’ ύλη δικαστήριο και ακόμη να ζητήσουν την λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του στο Ειρηνοδικείο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περί διαταράξεων της νομής ή οιονεί νομής τους.

 

Ταξίδι

Αποφασίζετε να πάτε διακοπές και θέλετε να πάρετε μαζί σας όλα τα μέλη της οικογένειας. Συνήθως τακτοποιείτε όλες τις λεπτομέρειες εκ των προτέρων, αλλά αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό όταν έχετε ένα σκυλάκι.
Ασφαλώς δεν θέλετε να σταματήσετε νύχτα σε κάποιο μέρος όπου δεν δέχονται σκυλιά, οπότε μπορεί να ταξιδέψετε πολλά χιλιόμετρα ακόμα μέχρι να βρείτε διαμονή. Επίσης δεν πρέπει να κλείσετε δωμάτιο για την οικογένεια σας χωρίς να αναφέρετε ότι έχετε σκύλο επειδή, αν οι κανονισμοί το απαγορεύουν, δεν θα έχετε πού να μείνετε. Από την άλλη, αν θέλετε να ταξιδέψετε χωρίς το Πιτ Μπουλ σας, πρέπει να κανονίσετε πού θα μείνει όσο θα λείπετε.

Οι συνηθέστερες λύσεις είναι να το αφήσετε σε ένα γείτονα, να ζητήσετε από κάποιο φίλο που εμπιστεύεστε να μείνει ή να περνάει τακτικά από το σπίτι σας για να το προσέχει ακόμα και να το πάτε σε ειδικά ιδρύματα για σκύλους. Αν καταφύγετε στη τελευταία λύση, πρέπει προηγουμένως να διαπιστώσετε πού ακριβώς θα μείνει, ώστε να είστε βέβαιοι για τη φροντίδα και την καθαριότητα του. Μιλήστε με το προσωπικό και προσέξτε πως φέρονται στα ζώα: περνάνε αρκετή ώρα κοντά τους, παίζουν μαζί τους, κ.τ.λ Ξέρετε ότι το Πιτ Μπουλ σας δεν νιώθει καλά παρά μόνο αν κάνει ζωή στην οποία έχει συνηθίσει. Όλα αυτά έχουν σχέση με την ασφάλεια των σκυλιών επειδή υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ασθένειας όταν βρίσκονται πολλά μαζί. Υπάρχουν όμως και αρκετοί κτηνίατροι που διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις γι' αυτό το σκοπό και ίσως να αποτελούν την καλύτερη λύση.

Σημείωση:
Για ταξίδια στο εξωτερικό πρέπει να φροντίσετε εκ των προτέρων (ίσως αρκετούς μήνες πιο πριν) επειδή οι κανονισμοί σχετικά με τη μεταφορά ζώων διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ίσως χρειαστούν ειδικά πιστοποιητικά υγείας ή/και εμβόλια που πρέπει να κάνει το Πιτ Μπουλ σας πριν από το ταξίδι και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε χώρες όπου έχει εξαφανιστεί η λύσσα πρέπει να έχετε μαζί σας το πιστοποιητικό του σχετικού εμβολιασμού και ίσως να υπάρξει ένα διάστημα καραντίνας μόλις φτάσετε εκεί.
Αν χαθεί το σκυλί σας, δεν είναι ικανό να ρωτήσει πώς θα επιστρέψει στο σπίτι σας.
Για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες που έχετε τοποθετήσει στο περιλαίμιο του -όνομα σκύλου και κατόχου, διεύθυνση και τηλέφωνο- είναι πολύ σημαντικές. Θα διευκολύνουν όποιον τον βρει να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας τον επιστρέψει. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα είναι ότι πιο εύκολα πλησιάζει κάποιος ένα χαμένο σκυλί που έχει ταυτότητα στο περιλαίμιο του, αφού έτσι ξέρει ότι δεν είναι αδέσποτο αλλά απλά έχει χαθεί. Αυτή είναι η ευκολότερη και ταχύτερη μέθοδος αναγνώρισης, με την προϋπόθεση ότι η ταυτότητα βρίσκεται πάντα στο περιλαίμιο και το περιλαίμιο στο λαιμό του σκύλου.

На нашем сайте собраны рингтоны разных жанров, Вы можете совершенно бесплатно скачать mp3 рингтоны. Поп музыка и многое другое